• massage, yoga samprema

Trivsel för alla

Nu när vi börjar komma mera och mera igång är det kanske bra läge att vi repeterar trivselreglerna som Ni alla (borde) har sett vid skapande av profil, och kryssat i för att ni samtycker i. Det här är regler som garanterar allas trivsel och även ett sätt att visa hänsyn och respekt jämte mot oss som jobbar på Yoga Samprema, men också mot alla Medyogisar.

Namaste!

  • Jag kommer till klasserna hel och ren.
  • Jag lägger telefonen på ”Flightmode” och lämnar mina grejer utanför Shalan.
  • Jag håller ljudnivån nere och Shalan låter vi vara ett utrymme för att landa i lugnet.
  • Jag visar hänsyn till personalen/medyogisar och kommer i tid när jag bokat mig en plats till en klass!
  • Om jag behöver lämna Shalan under klassen, låter jag läraren veta att jag är ok/inte mår bra.
  • Jag använder mig av ”Sunt hushållsförnuft” gäller vad som kommer till; upphängning av kläder, lämning av skor, allmänt toavett
  • Jag visar respekt och tar väl hand om den yogautrustning jag får låna under klassernas gång; rullar snyggt ihop mattan och MERA ÄN GÄRNA putsar av mattan, filtarna viks kortända mot kortända prydligt ihop, rullar ihop bälten osv.

Comments are closed